CARI TAJUK

Jumaat, 28 September 2012

Apakah perbezaan antara ekosistem dan ekologi?

Apakah perbezaan antara ekosistem dan ekologi?

Ekosistem ialah sistem ekologi iaitu menggambarkan proses atau interaksi antara unsur ekologi sebagai satu sistem. Apa yang membentuk ekosistem? Ekosistem terbentuk daripada semua unsur hidupan dan persekitaran fizikalnya yang saling berinteraksi sesama sendiri melalui aliran tenaga dan persekitaran bahan (Ismail 1989). Ekosistem boleh merangkumi kawasan yang luas atau juga kawasan terhad, malah ada juga yang mencipta ekosistem di makmal. Hutan khatulistiwa, kolam, tasik. Akuarium, sawah padi, kulit pokok dan semua yang mempunyai spesies dan persekitaran adalah ‘ekosistem’.

1. Bahagian abiotik
2. Pengeluar (autotrof)
3. Pengguna
4. Pegurai

Jika dilihat bahagian ekosistem di atas, ini menunjukkan tentang rantaian makanan. Rantaian makanan sebenarnya boleh menjelaskan ekosistem. Contohnya bagi memahami ekosistem kolam, bahagian abiotiknya adalah seperti air, kolam, tanah tempat pengeluar, pengguna dan pengurai hidup (habitat). Manakala pengeluar adalah terdiri daripada rumput atau plankton atau segala hidupan yang boleh menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Pengeluar biasanya menjadi makanan kepada pengguna yang biasanya terdiri daripada unsur haiwan. Pengguna dalam ekosistem kolam adalah seperti ikan, kura-kura dan semua yang memakan tumbuhan dan mungkin haiwan yang memakan haiwan lain. Manakala pengurai adalah bakteria dan bahan-bahan yang boleh mengurai pengeluar dan pengguna yang telah mati. Inilah yang dikatakan sebagai ekosistem di mana wujud interaksi (saling perlu) antara unsur yang wujud di satu-satu habitat yang sama. Jika salah satu unsur terganggu maka unsur lain juga akan dipengaruhi. Contohnya gangguan pencemaran air kolam boleh menjejaskan pertumbuhan pengeluar dan akan menjejaskan sumber makanan pengguna dan seterusnya aktiviti pengurai.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan